OBVESTILA OŠ PRESERJE

PONUDBA OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 2024/2025

MATIČNE UČILNICE IN RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

VOZNI RED 2023/2024
Varne poti v šolo / iz šol

Objavljeno: 26.4.2024

Spoštovani starši!

posredujemo informacije na prošnjo sklada.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 12. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu: Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloge oddane pred in po izteku tega roka bodo zavržene, kot predčasno ali prepozno vložene. Prosim opozorite na to potencialne vlagatelje.

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva  (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Več informacij: Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

V priponki so odgovori na najbolj pogosta vprašanja, ki jih bomo na zgornji povezavi tudi ves čas dopolnjevali in osveževali.

 

Tjaša Veličkovič

Strokovna sodelavka RKS-OZ Ljubljana

 

Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana

Tel:   01 256 26 35
GSM: 040 871 589

solidarnost.mladi@rdecikrizljubljana.si

 

Pogosta vprasanja in odgovori MIRO 16.4.2024

Obvestilo za pomoč pri obveščanju NGO


Objavljeno: 26.4.2024

Zdravstvena letovanja z otroke in mlade poletje 2024

Spoštovani starši!

Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok  obvešča, da namerava tudi v letošnjem poletju izvajati zdravstvena in vsa ostala letovanja za otroke in mlade iz občine Borovnica, Brezovica, Log – Dragomer in Vrhnika.

 Da bi informacije najlažje prispele do staršev (skrbnikov) otrok in mladih, so tudi letos pripravili spletni katalog Počitnice 2024, v katerem so zbrane vse informacije o zdravstvenih letovanjih otrok in mladih na morju in v hribih.

Zdravstveni predlogi bodo dostopni pri šolskih zdravnikih oz. pediatrih od 6. 5. 2024 dalje. Ker je število zdravstvenih predlogov omejeno, povpraševanja veliko, prosijo, da informacije pridejo do staršev (skrbnikov) otrok naše šole v najhitrejšem času. 

Verjamemo, da so staršem informacije o počitniških programih, ki so cenovno zelo ugodni, še kako dragocene, če do njih pridejo pravočasno.

 

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana
Mail: meta.perovic@zavod-zlro.si

Tel.: 01/513 26 60
GSM: 051 267 248


  • Spletna prijavnica (kjer se prijavijo  in izrazijo željo na brezplačno letovanje) se odpre 10. 5. 2024, po 8.30 urina: https://forms.gle/b8oVoCkTZEePiute6.
  • Če bodo starši zaprošali za »Zdravstveni predlog za višinsko, obmorsko letovanje na morju, hribih«, bo le-ta  na voljo pri zdravniki oz. pediatru otroka po 6. 5. 2024.

Prijave pričakujemo vsaj do 24. 5. 2024, da potem lahko umestimo vse prispele predloge vsaj do 14. 6. 2024.

https://www.zavod-zlro.si/

Katalog počitnice 2024

Dopis za starše 2024


Objavljeno: 2.2.2024

Mobilne številke za starše učencev v OPB

Preserje: 031296063
Jezero: 031296041
Rakitna: 041600466


BREZPLAČNI SPLETNI tečaj za pridobitev digitalnih kompetenc (za učence/učenke)

Informacijska pismenost
Komuniciranje in sodelovanje
Izdelovanje digitalnih vsebin
Varnost


PowerPoint predstavitev

Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji glede zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

Namen projekta je seznaniti oz. opozoriti osnovnošolce, predvsem tiste, ki se odpravljajo v šolo v naravi, na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

http://www.nijz.si/sl/plakat-varno-s-soncem-opomnik-s-priporocili-za-zascito-pred-soncem


Preureditev dveh medgeneracijskih igrišč v Preserju in na Rakitni

                                                                                                                   

(Skupno 30.075 obiskov, današnjih obiskov 68)
Dostopnost