Tekmovanja 2023/2024

RAZREDNA STOPNJA

VSEBINA TERMIN NOSILCI
Logika 28. september 2023 U. Rupnik
Evropski matematični
Kenguru
 21. marec 2024 H. Sukič Ferko
Računam z Lili in Binetom marec 2024 razredničarke
Znam za več marec 2024 razredničarke
Cankarjevo tekmovanje
Mehurčki (2.,3. raz.)
 3. april 2024 H. Ogrin
Logična pošast 10. maj 2024 H. Ogrin
Zlati sonček celo leto razredničarke
Bralna značka 17. 9. 2023 – 1. 6. 2024 razredničarke, U. Peršin Mazi
Angleška bralna značka (1.-3.r) do april 2024 A. Košir, Z. Antloga
Tekmovanje za čiste zobe
(2. in 3. raz.)
do maja 2024 razredničarke,
ZD Rudnik

 

PREDMETNA STOPNJA

VSEBINA TERMIN NOSILCI
Športni program Krpan celo šol. leto razredničarke
Cankarjevo tekmovanje 3. 4. 2024 Skubic
Kenguru 21. marec 2024 Sukič Ferko
Logika 28. september 2023 Rupnik
Bralna značka celo šol. leto razredničarke
Angleška bralna značka celo šol. leto A. Košir

 

TEKMOVANJA

 • SLJ: Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (Romana Skubic)
  Tekmovanje za Bralno značko  (koordinira Urška Peršin Mazi)
 • TJA: Tekmovanje iz znanja angleškega jezika (A. Pelhan, M. Kristan)
  Tekmovanje za angleško bralno značko (Košir)
 • ŠI1 in ŠI2: Tekmovanje za špansko bralno značko (Rajh)
 • MAT: Evropski matematični kenguru (Rupnik)
 • MAT: Tekmovanje iz logike (Rupnik)
 • KEM: Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje (Ana Košir)
 • BIO: Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (Ana Košir)
 • BIO: Tekmovanje v znanju iz sladkorni bolezni (Ana Košir)
 • GEO: Tekmovanje iz znanja geografije (Andreja Košir)
 • ZGO: Tekmovanje iz znanja zgodovine (J. Sabadžija)
 • FIZ: Tekmovanje za Stefanovo priznanje (H. Šuštar)
 • ŠPO: Šolska športna tekmovanja  (J. Počkaj)
  TIT: Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav za učence osnovnih šol (B. Čerin)
 • TIT: Tekmovanje Elastomobilov (B. Čerin)
 • TIT: Natečaj risanja v programu Onshape (B. Čerin)
(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost